Welkom / Bienvenue / Welcome   >    Aircooled Beetle Paradise François. > Stroomverdelers / Allumeurs - Delcos / Distributors / Carburator / Carburateur

Stroomverdelers / Allumeurs - Delcos / Distributors / Carburator / Carburateur
Wij doen de revisie van alle stroomverdelers.
Nous révisons tous les allumeurs
We rebuild all distributors.Wij hebben bijna alle verschillende stroomverdelers op voorraad: zie lijst onderaan
Un grand choix de différents delcos en stock est disponible: voir liste en dessous
Most distributors are available: see list belowDe stroomverdeler wordt volledig gedemonteerd
L'allumeur est démonté
The distributor is disassembled


Zuiver gemaakt en gespoten
Nettoyé et peint
Cleaned and painted

De clips worden gespoten of vernikkeld naargelang het model van de stroomverdeler.
Les clips sont peints ou nickelé selon le modèle de distributeur.
The clips are painted or nickel plated depending the distributor.Gebroken, ontbrekende of beschadigde delen vervangen.
Vervroeging gecontroleerd.
Les pieces manquantes ou abimées sont remplacées.
L'avance controlé.
Broken,missing or damaged parts are replaced.
Advance checked.


Lijst van de gereviseerde stroomverdelers    die niet altijd beschikbaar zijn:

Liste des allumeurs révisés
                                                                                pas toujours disponibles:
Distributors                                                             not always available:

VE4BS276     - KDF 985cc
VEK4BS343T- KDF tot/jusqu'à 1947
VE4BRS383 - 111905205: 1948 - 53
VJU4BR2:                          12/53 - 01/54
VJ4BR2  :                           12/53 - 01/54 type 2
VJU4BR3:                          01/54 - 08/54
VJ4BR3  :                           01/54 - 08/54 type 2
VJU(R)4BR8 - 0 231 112 005 - 111905205C/F : 09/54 - 1960
VJR4BR8      - 0 231 129 019 - 211905205E:     1954 - 05/59 - type 2
VJR4BR25    - 0 231 129 010 - 211905205F:     1959 - 60      -  type 2
ZV/JUR4R1   - 0 231 137 001 - 141905205:        06/59 -06/60 - Karmann
Garbe Lahmeyer:                  - 113905205B/J                              1954 - 07/60
ZV/PAU4R1   - 0 231 138 001 - 111905205H:      1959 -60
             4R2  - 0 231 139 002 - 113905205A:       1961 -64
             4R4                            - 311905205           1961 -63    - type 3
             4R5  - 0 231 139 002 - 113905205A:       1961 -64     - type 1-2
             4R6  - 0 231 139 005 - 311905205:          1961 -63    - type 3
ZV/JCU4R3  - 0 231 150 001 - 341905205          0 0231 150 010 - 311905205R 1964-T3 1500S

0 231 129 022: 356/912 :        1963-66
0 231 129 031: 356/912 :        1960-69
0 231 115 061: 912:                1968-69
VJ4BR9:          356 :               11/1955 - 09/57
VJR4BR18    - 0 231 129 002:     356 :               1957 - 07/63

0 231 178 001 - 0 231 178 009 - 126905205 VW High Performance
0 231 178 003 - 0 231 178 009 - 126905205 VW High Performance
0 231 178 009                           - 126905205 VW High Performance
9 230 081 094                           - 126905205 VW High Performance  009 chroom
9 230 081 050                           Bosch 050

Lijst van de gereviseerde stroomverdelers         meestal  op voorraad:
Liste des allumeurs révisés                                    d'habitude   en stock:
Rebuild distributors                                                  mostly available
                                                                   Bosch vervangnr.   - VW vervangnr.
                                                                   Bosch replacement-VW replacement

0 231 112 005 -111905205C                     -0 231 115 020-          111905205F    -1955-60
                                                                  -0 231 115 040
0 231 115 020 -111905205F                     -0 231 115 040                                    -1955-60
0 231 115 040 -111905205F                                                                                 -1955-60
0 231 115 056 -113905205P                     -0 231 115 078            113905205AA -1968
0 231 115 058 -311905205P                                                                                -1968
0 231 115 078 -113905205AA                   -0 231 115 078            113905205AD -1969-70
                                                                                                      113905205AE
0 231 115 082 -113905205AC                                                                              -1970
0 231 115 094 -113905205AM                                                                              -1972

0 231 137 005 -111905205J/N                 -0 231 137 031            315905205B   -1964-65
0 231 137 007 -311905205E                    -0 231 137033             311905205Q   -1965 -1500S
0 231 137 009 -113905205K                    -0 231 137 010           113905205L    -1966-67
0 231 137 010 -113905205L                    -0 231 137 031            315905205B   -1966-67
0 231 137 011 -131905205                      -0 231 137 039            315905205B   -1966-67
0 231 137 013 -311905205F                    -0 231 137 033            311905205Q  -1966             
0 231 137 015 -315905205                                                                                  -1967
0 231 137 017 -311905205G                  -0 231 137 033             311905205Q    -1967
0 231 137 021 -113905205M                  -0 231 137 039             111905205AA  -1966-68
0 231 137 025 -111905205S
0 231 137 029 -111905205T                                                                                 -1969-70
0 231 137 031 -315905205B                                                                                -1966-67
0 231 137 033 -311905205Q
0 231 137 035 -113905205P/T               -0 231 137 039              111905205AA -1966-68
0 231 137 036 -113905205T                  -0 231 137 039               111905205AA -1968
0 231 137 037 -211905205P                                                                                -1970
0 231 137 039 -111905205AA                                                                              -1968-70

0 231 139 002 -113905205A                  -0 231 139 006              113905205B  -1960-64
0 231 139 005 -311905205                    -0 231 137 031               315905205B -1960-64
0 231 139 006 -113905205B    -1964-65
0 231 139 022 -113905205A     -1964-65

0 231 146 029
0 231 146 081
0 231 146 101 -113905205AL                 -0 231 170 034              043905205    -1970
0 231 146 113 -311905205AJ                                                                              -1972

0 231 147 002 -111905205L/M                -0 231 137 005              111905205N -1964-65
                                                                                                        113905205J
0 231 147 006 - 311905205D                   -0 231 137033               311905205Q      -1965-type 3 1500S

0 231 156 001 -211905205AA
 
0 231 163 001 -311905205L                     -0 231 163 008              311905205AB -1969
0 231 163 003 -311905205M                    -0 231 163 016              311905205AD-1969-70
0 231 163 008 -311905205AB                  -0 231 163 018              311905205AC -1971
0 231 163 011 -022905205H    - 1971-72
0 231 163 016 -311905205AD   -1971
0 231 163 018 -311905205AC   -1971
0 231 163 027 -311905205AG  -1972-73
0 231 163 029 -311905205AH  -1972-73

0 231 167 012 -113905205AD                       0 231 173 033        043905205D -1970
0 231 167 014 -311905205T
0 231 167 018 -021905205A   -1972
0 231 167 020 -021905205C   -1972
0 231 167 029 -113905205AD/AE                  0 231 146 101       113905205AL -1971 -type1
0 231 167 048 -113905205AJ  -1971
0 231 167 049 -113905205AJ                         0 231 176 028        043905205C -1971
0 231 167 053 -113905205AH                        0 231 176 033        043905205D -1971-73
0 231 167 055 -211905205Q                          0 231 176 033        043905205D -1971
0 231 167 070 -113905205AN                        0 231 176 028        043905205C -1972-74

0 231 168 001 -043905205B   -1970-79
0 231 168 005 -021905205P   -1976-78         0 231 170 093        022905205S -1976-79
0 231 168 015 -043905205L   -1975-79

0 231 170 034 -043905205/ZB     -1973-74
0 231 170 036 -043905205A   -1973-75
0 231 170 093 -021905205S   -1976-78                                               022905205S -1980-83
0 231 170 186 -043905205K   -1974-79

0 231 172 005 -                       -1970       -411
0 231 172 007 -022905205E                                0 231 172 019       022905205P -1973      
0 231 172 009 -311905205AE -1972       -type 3
0 231 172 011 -311905205AF -1972       -type 3
0 231 172 019 -022905205P  -1976-78   -type2
0 231 172 021 -039905205B  -1976  -1975 -914

0 231 173 001 -211905205Q    -1970-73
0 231 173 005 -021905205E     -1973     -type 2
0 231 173 007 -021905205F                                 0 231 173 008        021905205Q -1974     
0 231 173 009 -021905205J                                 0 231 181 005        021905205N  -1973
0 231 173 010 -021905205J                                 0 231 181 005        021905205N  -1973      

0 231 174 001 -022905205C    -1970-72 -914
0 231 174 005 -022905205F    - 1974      -914
0 231 174 007 -022905205Q   - 1970-72 -914
0 231 174 009 -039905205      - 1972-74 -914
0 231 174 011 -039905205A    - 1974 -914

0 231 175 001 -022905205J    - 1971-74

0 231 176 028 -043905205C    -1975-79 -type 1/181
0 231 176 033 -043905205D    -1975      -type1
0 231 176 044 -043905205H    -1975-79 -type1
0 231 176 048 -021905205B                             0 231 181 012          022905205AB-1975-76
0 231 176 053 -043905205J     -1975       -type2
0 231 176 055 -021905205AC                           0 231 181 014         022905205AC-1975-76 

0 231 180 001 -211905205S                              0 231 176 033         043905205D-1971

0 231 181 003 -021905205Q   - 1974       -type2
0 231 181 005 -021905205N    -1973-74  -type2
0 231 181 007 -021905205S    -1974        -type2
0 231 181 009 -022905205AA  -1974        -914
0 231 181 012 -022905205B    -1975-76  -type2
0 231 181 014 -022905205AC  -1975-76 -type2

0 237 022 009 -039905205C    -1979-83 -type2
0 237 022 025 -025905205D    -1983-84 -type2
0 237 022 045 -025905205K    -1985      -type 2
0 237 022 027 -025905205K    -1985

0 237 023 007 -071905205      -1979
0 237 023 019 -025905205G   -1988

0 237 520 007 -025905205M                             0 237 520 038          025905205AC-1986-90
0 237 520 038 -025905205AC -1990-91
0 237 520 046 -025905205AG -1991

9 237 040 030 -BAA905205C  -Mexico -2004


Submenu

Aircooled Beetle Paradise (ABP)